Một vài dòng về tiểu sử của nhà thơ Luân Hoán:

• Tên thật Lê Ngọc Châu, sinh năm Canh Thìn, 10-01-1941, Hội An, Quảng Nam.
• Con ông Lê Hoán (gốc Liêm Lạc Hòa Ða, Quảng Nam) và bà Nguyễn thị Luân (gốc Vĩnh Ðiện, Quảng Nam)

• Ðịnh cư và trưởng thành tại Ðà Nẵng từ 1953. • Sĩ quan trong QLVNCH, mất chân trái tại mặt trận Mộ Ðức, Quảng Ngải, 1969.
• Sau đó giữ chức tham sự ngân hàng VNTT, ÐàNẵng.
• Hiện tạm cư tại Montreal Canada từ 02-02-1985.
• Có bài đăng từ 1960 trên nhiều báo chí tại Việt Nam trước 1975, cũng như tại hải ngoại sau 1975.
• Giữ chức chủ bút của nhiều tạp chí hay tuyển tập, ấn hành nhiều tác phẩm chung với các bạn hoặc riêng cho ông.


(Nguồn trích dẫn)