THÁNG 11/2020 - 12/2020
Từ trái sang phải: BS Trần Đoàn, BS Trang Châu, BS Vũ Khắc Niệm