Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

 
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2018
Sách viết bằng tiếng Anh, thuộc dạng cẩm nang trình bày những kiến thức căn bản cần thiết để hiểu về Thị Trường Chứng Khoán và những phương cách tham gia đầu tư thông thường nhằm tận dụng sự phát triển của kinh tế Hoa Kỳ để mang lại sự thịnh vượng cho bản thân và gia đình.

Đặc biệt trong chương cuối chúng tôi trình bày một chiến lược đầu tư lâu dài có hiệu quả không những cho chính người đầu tư mà còn có thể trở thành một nguồn tài chánh đáng kể cho các con cháu thuộc thế hệ sau.

Chiến lược "Đầu tư theo dạng nuôi gà" (The Chicken Farming Strategy) đúc kết những kinh nghiệm bản thân sau hơn 20 năm làm việc trong ngành tài chánh của tác giả và đặc biệt hữu ích cho những người âu lo cho tương lai của con cái, của bản thân khi về hưu cũng như khi cần để dành tiền nhàn rỗi chưa sử dụng đến.

Sách in màu bìa và ruột, có bán tại Amazon.com:

https://www.amazon.com/Stock-Market-Chicken-Farming-Strategy/dp/1976084601/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1516451159&sr=8-2&keywords=stock+market+in+brief
Gi§i ThiŒu Sách M§i Stock Market in Brief & The Chicken Farming Strategy Quy Van Ly
cover2
bio
Loading