Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

 
234-2347190_usa-text-written-with-usa-flag-png-us
 
Phåm Hi‰u Liêm
ThÜ®ng ñ‰ Phù H¶ H† NgÜ©i MÏ Kính NgÜ«ng
Nhân ngày lể Độc Lập Hoa Kỳ, một điều đáng ghi nhớ là trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập công bố 244 năm về trước, các quốc phụ Mỹ đã mở đầu rằng “Tất cả mọi người đều được sinh ra với các quyền thiêng liêng ban cho bởi Đấng Tạo Hóa“.

Hiến Pháp Mỹ đặt tự do tín ngưỡng lên hàng đầu do đó người Mỹ có quyền thờ phượng bất cứ tôn giáo nào họ tin. Đấng Tạo Hóa toàn năng Thượng Đế có thể là Giê Hô Va , Allah, Đấng Chí Tôn, Phật Tổ, Chúa Ba Ngôi, Ông Trời hay Ngọc Hoàng và còn nhiều tên nữa tùy tôn giáo người Mỹ chọn để thờ phụng. Họ gọi chung trong tiếng Anh là God.

Không như Âu châu sau Cách Mạng Pháp, chia cách tôn giáo và chính trị tuyệt đối với secularism, chính phủ Mỹ không để hàng tăng lữ làm chính trị, nhưng ủng hộ việc cầu nguyện xin ơn trên từ Thượng Đế phù hộ nước Mỹ.

Cho đến nay, lòng kính ngưỡng ấy đã giúp quốc gia Hoa Kỳ vượt qua nhiều thử thách như Nội Chiến đẫm máu giải phóng nô lệ, các cuộc Thế Chiến trong Thế Kỷ 20 v.v... để trở thành một cường quốc đứng hạng nhất về kinh tế, khoa học, kỹ thuật và quân sự với đời sống tự do no ấm cho người Mỹ.

Bốn bài ca ái quốc sau đây của Mỹ qua các giai đoạn lịch sử từ Nội Chiến đến cận đại đếu tỏ lòng kính ngưỡng God.

Mời nghe bài ca của Bắc Quân thời Nội Chiến vẫn còn phổ thông trong Quân Lực Hoa Kỳ hôm nay:
Battle Hymn Of The Republic
Bài hát ca tụng đất nước Hoa Kỳ xinh đẹp, America The Beautiful:
America The Beautiful
Trong giai đoạn đen tối của Thế Chiến Thứ Hai, Irving Berlin, một nhạc sĩ di dân,  sáng tác bài ca bất hủ God Bless America
God Bless America
Và gần đây nhất, khi quân đội Mỹ vào giải phóng Kuwait, Tướng Tư Lệnh Schwarzkopf thích nghe bài God Bless the USA:
God Bless The USA
Trong ngày Độc Lập này, tôi cầu xin Thượng Đế Trời Phật tiếp tục độ trì phù hộ nước Mỹ dân chủ tự do và binh đẳng với văn hóa duy linh được bình an trong cơn đại dịch Covid-19 và vượt qua bạo loạn vô thần Mác Xít, sớm ổn định trật tự trong Công Lý cho tất cả người Mỹ.

Happy 4th of July, 2020

Phạm Hiếu Liêm
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2020