Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2012
Site map
Tìm Kiếm Bài Đã Đăng
Nhạc Sĩ Đăng Khánh

Nhạc Sĩ Đăng Khánh


Nhåc và L©i: ñæng Khánh. Ca Sï Quang Minh Trình bày
Loading
Bi‹n V¡ng
VÀI HÀNG VỀ NHẠC SĨ ĐĂNG KHÁNH
https://dangkhanhmusics.com/about/


Tên thật: Nguyễn Nhật Thăng
Sinh:  Năm Ất Dậu - Nam Định - VN

Học Classical guitar - N.S.Hoàng Bửu
Học Classical Piano - Cha Tiến Dũng - Trường Suối Nhạc Sàigòn
B.S - Đại học Khoa học Sài Gòn
D.S - Đại Học Nha Y khoa Sài Gòn
D.M.D University of Alabana in Birmingham
Moores School of Music - University of Houston, TX

Member:
ADA, FADI
Orpheus Chorus - University of Houston
National Association of Composers USA

Founder:
Mozart Institute of Music - Houston, TX
Voice of Vietnam Radio - Houston, TX
Bình Luận về Nhạc Jazz - Đăng Khánh