Diễn Đàn Sinh Viên Quân Y
© 2013
customisable counter
LỊCH SỬ TRƯỜNG QUÂN Y

1951: Trường Quân Y Trung Ương (École Principale du Service de Santé Militaire) được thành lập do Nghị định số III/QP/ND ngày 7 tháng 8 năm 1951.

Giám đốc: Y sĩ Trung Tá Phạm Biểu Tâm.
Trụ sở: Bệnh viện Bác sĩ Patterson ở phố hàng Chuối, Hà Nội.

Số sinh viên gia nhập khóa 1 là 54 người, đa số là tình nguyện thẳng từ các trường Y Dược và một số tuyển lại từ các sinh viên Y Dược đã bị gọi động viên tại các trường Quân Sự Nam Định và Thủ Đức.

1952: Giám Đốc là Y Sĩ Trung Tá Nguyễn Đình Hào được bổ nhiệm chức Giám Đốc
Thời gian này Trường Quân Y Trung Ương tổ chức được chương trình nội trú cho sinh viên quân y.

1954: Y Sĩ Thiếu Tá Đinh Văn Thắng được bổ nhiệm làm Giám Đốc.

1955: Y Sĩ Thiếu Tá Trần Anh được bổ nhiệm làm Giám Đốc.

1956: Trường Quân Y Trung Ương giải tán và sát nhập vào Trung Tâm Huấn Luyện Quân Y, cơ sở tại Quân Y Viện Chi Lăng.
Chỉ Huy Trưởng: Y Sĩ Trung Tá Nguyễn Tăng Nguyên.

1957: Trung Tâm Huấn Luyện Quân Y dọn về trụ sở số 4, Hùng Vương, Chợ Lớn.
Chỉ Huy Trưởng: Y Sĩ Trung Tá Nguyễn Hữu Thư

1960: Y Sĩ Trung Tá Hoàng Văn Đức được cử làm Chỉ Huy Trưởng

1961: Trường lấy lại tên là Trường Quân Y

Sau 1963, những Chỉ Huy Trưởng kế tiếp là:

1964: Y Sĩ Trung Tá Nguyễn Quang Huấn.

1964: Y Sĩ Đại Tá Nguyễn Tuấn Phát.

1966: Y Sĩ Trung Tá Trần Minh Tùng.

1969: Y Sĩ Trung Tá Phạm Vận.

1973 - 30 tháng 4, 1975: Y Sĩ Đại Tá Hoàng Cơ Lân.

Ngoài những vị Chỉ Huy Trưởng trên còn Y Sĩ Đại Úy Lê Phước Thiện cũng có đảm nhiệm chức vụ Quyền Chỉ Huy Trưởng Trường Quân Y (không rõ thời gian nào).

Tổng cộng từ 1953 đến 1975 có 13 vị Giám Đốc hay Chỉ Huy Trưởng.

QYHD Phạm Anh Dũng
(Ghi lại và hiệu đính từ quyển sách Quân Y Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa do BS Trần Xuân Dũng thực hiện và phát hành năm 2000).

ks73trgqy
Lễ mãn khóa 20 QYHD 1973
K13-TranDucTuong&PhamNgocGiao
tiecmankhoa18
Tiệc mãn khóa 18 QYHD 1971
22 Năm Với Trường Quân Y Phỏng Vấn cụ Hoàng Viết Khánh
Tài Liệu
Trao Co cho khoa dan em
Lễ mãn khóa
Trường Quân Y QLVNCH
Loading
Tìm Kiếm Bài Đã Đăng