Site map
Tìm Kiếm Bài Đã Đăng
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2010
Loading
M¶t sÓ hình änh xÜa của khóa 17 QYHD
Previous - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Next
SVYK năm thứ II thực tập tại Cơ Thể Học Viện đường Minh Mạng năm 1965

SVYK năm thứ II thực tập tại Cơ Thể Học Viện đường Minh Mạng năm 1965

SVYK năm thứ II nghỉ giải lao

SVYK năm thứ II nghỉ giải lao

Nhóm SVYK tại sân trường năm 1965

Nhóm SVYK tại sân trường năm 1965

Lễ mãn khóa QYHD 17 năm 1970

Lễ mãn khóa QYHD 17 năm 1970

Khóa 17 QYHD

Khóa 17 QYHD

Khóa 17 QYHD tuyên thệ

Khóa 17 QYHD tuyên thệ

BS Ngô Thế Khanh, BS Hà Chu Hằng QYV Pleiku cùng 2 SQKQ tại Đà Lạt năm 1973

BS Ngô Thế Khanh, BS Hà Chu Hằng QYV Pleiku cùng 2 SQKQ tại Đà Lạt năm 1973

Bệnh xá KQ Pleiku/SĐ6KQ bị trúng hỏa tiễn 122ly, 1973

Bệnh xá KQ Pleiku/SĐ6KQ bị trúng hỏa tiễn 122ly, 1973

(Do BS Ngô Thế Khanh gởi)